Európai Parlament: amerikai vízummentességet az új tagállamoknak is

Külföld - 2006-05-31

A képviselők sérelmezik az új EU-tagokat sújtó amerikai vízumpolitikát, megújítanák a transzatlanti együttműködést, és a guantanamói fogolytábor felszámolását követelik az Egyesült Államoktól.

Az EP az EU-USA transzatlanti partnerségi megállapodásról, valamint az európai-amerikai gazdasági kapcsolatokról is jelentést készített. Az utóbbi szerint 2015-re akadálymentes transzatlanti piacot kell létrehozni.

 

A német néppárti Elmar Brok az EU és az Egyesült Államok kapcsolatának a transzatlanti partnerségi megállapodás keretén belüli javításáról készített saját kezdeményezésű jelentést. Ebben az áll, hogy „a transzatlanti partnerség olyan közös értékeken alapul, mint a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság, valamint a fenntartható gazdaságok és a fenntartható fejlődés támogatása”. A szöveg szerint „az USA-t fel kell szólítani az EU által előmozdított és fenntartott értékek – mint például a halálbüntetés tilalma és a Nemzetközi Büntetőbíróság védelme – elfogadására”.

 

A jelentés szerint az, hogy az USA a 2004-ben csatlakozott országokkal (kivéve Szlovéniát) szemben továbbra is egyoldalú vízumkötelezettséget tart fenn, gátolja a transzatlanti kötelékek erősítését, állandósítja az EU-polgárok közötti egyenlőtlenséget, ezen kívül azt sugallja: nem bízik az Európai Unió saját vízumszabályozásában. Ezért a képviselők felszólítják az Egyesült Államokat, minden EU-országra terjessze ki a vízummentességet.

 

Az EP a Brok-jelentésben „megismétli a guantanamói fogolytábor haladéktalan bezárására vonatkozó felszólítását”, és sürgeti, hogy az ügy legyen napirenden a következő EU–USA csúcstalálkozón.

 

A képviselők egy 2007-ben hatályba lépő transzatlanti partnerségi megállapodással helyettesítenék „a meglévő új transzatlanti menetrendet”. Az EP „meggyőződése, hogy csak ilyen megállapodások útján lehet a transzatlanti kapcsolatot határozott intézményi keretek közé rögzíteni, amely keretek lehetővé teszik a partnerek számára közös céljaik következetesebb és stabilabb megvalósítását”.

 

Akadálymentes transzatlanti piac 2015-re

 

A német szocialista Erika Mann az EU és az USA gazdasági kapcsolataival foglalkozott. Jelentése megállapítja: a két nagy piac közötti kereskedelem korábban nem tapasztalt szintet ért el, a forgalom eléri a napi egymilliárd eurót. A kölcsönös külföldi közvetlen befektetés (a határon átnyúló integráció legmélyebb formája) jelenleg több mint 1,5 trillió euró; az EU és az USA külföldi leányvállalatainak profitja egymás piacain 2003 óta rekordösszegeket ért el; a transzatlanti gazdaság már közel 7 millió munkahelyet teremtett a két oldalon – sorolja a szöveg.

 

A jelentés négy fő szakaszra épül. Az első, „A tényleges transzatlanti piac” azt elemzi, mennyire függővé váltak egymástól az EU és az USA gazdaságai. A második, „Az előre vezető út: szorosabb Transzatlanti Gazdasági Partnerség” olyan új transzatlanti partnerségi megállapodást javasol, amely 2015-re „akadálymentes transzatlanti piac” elérését eredményezheti. Figyelemmel a küszöbön álló 2006-os csúcstalálkozóra, a harmadik rész az EU és az USA gazdasági minisztereinek 2005. novemberi találkozójának eredményeivel foglalkozik, és a transzatlanti gazdasági integráció előmozdítására vonatkozó közös EU–USA munkaprogram 11 területét fogja át.

 

id/EP sajtóosztály