Kizárták az egyetemről az erdélyi magyar diákvezetőt

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) kari tanácsa az intézmény "presztízsének rombolása" és "közösségromboló tevékenység" miatt zárta ki Szabó Attilát, az Erdélyi Magyar Hallgatói Önkormányzatok Konferenciájának elnökét - írta meg a Transindex.

A harmadéves szociológus hallgató és az egyetem diákszervezetének vezetői azért kerültek ellentétbe az oktatási intézmény vezetőivel, mert sérelmezték, hogy megszüntették Árus László kollégiumi lelkész állását. Árus egy személyben a PKE Arany János Kollégiumának igazgatója volt.

 

Szabó és társai július-szeptember között levelekben és online aláírásgyűjtés-szervezéssel próbálták meggyőzni az egyetemet fenntartó Királyhágómelléki Református Egyházkerület intézményeit, illetve Tőkés László püspököt arról, gondolják át a döntést. Szabó Attila emellett egy internetes portálon publikálta az egész, a témába vonatkozó levelezést.

 

A PKE vezetőtanácsa arra hivatkozott az ügyben, hogy a döntést a kollégiumi lelkészi állásról az egész egyetem átvilágítása előzte meg. Árus munkaszerződése október végéig volt érvényes, majd a püspök a 150 fős vedresábrányi gyülekezet élére nevezte ki.

 

Szabó kapcsán a PKE egyetemi kancellárja november 7-én kezdeményezte az etikai eljárás megindítását. Az egyetem etikai bizottsága egy hét múlva tartott ülést, melyen a szociológus hallgató - a Transindexnek eljuttatott levele szerint - kifogásolta, hogy a testület egyoldalúan dokumentálódott. Újabb ülésre nem került sor; a PKE kari tanácsa többségi szavazással december 13-án kizárta az egyetemről Szabót.

 

Egy nap múlva a rektori tanács azonnali hatállyal felbontotta tanulmányi szerződését, és "tekintettel közösségromboló tevékenységére", elrendelte "az egyetem és a kollégium területéről való kitiltását." A PKE szenátusa a döntést helybenhagyta, és december közepén módosította az egyetemi chartát, melynek új szövege szerint "nem lehet az akadémiai közösség tagja olyan személy, akinek előző jogviszonya az egyetemmel fegyelmi okok miatt szűnt meg".

(Forrás: Transindex)