Gyurcsány Ferenc úrnak, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének

Miniszterelnök Úr!2004 szeptemberében az államfő Önhöz intézett kérdésére válaszolva Ön határozottan kijelentette, hogy nincs személyét érintő olyan összeférhetetlenségi, illetve más jogi vagy politikai körülmény, amely megkérdőjelezné a kormányfői felelősség vállalását, a parlamenti többség biztosítását, a kormányfő és a kormány alkotmányos és hatékony működését. Erre kifejezetten utalt a köztársasági elnök Országgyűlésnek küldött átirata, melyben Önt javasolta a Magyar Köztársaság miniszterelnökének.

Úgy véljük, hogy mostanra az Ön személyének megítélése, ebből következően a közjogi helyzet is drámaian megváltozott. A miniszterelnök úr közelmúltban nyilvánosságra került titkos beszéde egyértelművé tette az ország számára, hogy a teljes előző kormányzati ciklusban és azóta is Ön, majd kormánya éveken át tudatosan megtévesztette a magyar állampolgárokat az ország valós helyzetét illetően, s ezzel lehetetlenné tette, hogy felelős döntést hozzanak a 2006-os országgyűlési választásokon.

 

Az ország sorsáért aggódó választópolgárokként mélyen átérezzük a köztársaság demokratikus rendjét veszélyeztető kormányzati gyakorlat lelepleződésének súlyát, következményeit, veszélyeit. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az Ön helyzetében a kormányfői felelősség tovább nem vállalható a demokrácia erkölcsét és az állampolgárok alkotmányos döntési szabadságát fenyegető pusztító következmények miatt. Ide értjük mindazokat a károkat, amelyek a társadalmi béke és fejlődés, valamint hazánk belső egyensúlya mellett az európai intézményeket, ebből következően Magyarország nemzetközi megítélését is veszélyeztetik. Döntését a megnyugvás, a közügyek felelős intézésébe vetett hit megóvása, a miniszterelnöki intézmény méltósága, a halaszthatatlan reformok, a társadalmi összefogás és megbékélés érdekében kell haladéktalanul meghoznia.

 

Vannak rendkívüli helyzetek, amikor egy politikus éppen visszavonulásával teheti a legtöbbet hazájáért. Ezt kérjük most Öntől!

 

Budapest, 2006. szeptember 22.

 

Mádl Ferenc, Bod Péter Ákos, Farkas Ádám, Freund Tamás, Granasztói György, Király Miklós, Kodolányi Gyula, Martonyi János, Sára Sándor, Szokolay Sándor, Zlinszky János

 

(forrás: mno.hu)