Kisiklott életek – hanyatló ország

Tizenegy éves negatív rekordot döntött a végzettség híján az iskolakaput maguk mögött hagyó fiatalok aránya Magyarországon. A szakma vagy érettségi nélkül a köznevelés világából kilépők magas számának problémájára, a versenyképesség ebből is fakadó elégtelenségére, egyes peremhelyzetű térségek humánerőforrás-vagyonának iszonyatos lepusztulására a Jobbik régóta figyelmeztet.

Alacsony végzettség, kicsi hozzáadott érték, nyomorúságos fizetések. A multicégek globális értékláncainak aljához láncoló rabszolgamunka még a jobbik eset, hiszen a korai iskolaelhagyók sorsa könnyen a hatványozottan újratermelődő roncstársadalmi lét: a segélyezetti élet, esetleg a bűnözés világa lehet.

Ugyan az iskolai eredményesség és a családi háttér között mindenütt igen erős az összefüggés, de egy normális országban az iskola mégis a társadalmi mobilitás csatornája kellene, hogy legyen. Csakhogy nálunk az oktatási rendszer még fel is erősíti a szociokulturális háttérből adódó különbségeket.

Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója

OS