A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak vezetésének, oktatóinak és vendégoktatóinak nyilatkozata Morvai Krisztina kijelentései ügyében.

Vélemény - 2007-01-09

Alulírottak a leghatározottabban elítéljük azt a szemléletet, amelynek dr. Morvai Krisztina, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének docense adott hangot a Népszava december 21-i számában megjelentetett felszólalásában.

Írásában Morvai Krisztina a rasszizmus és a nácizmus világnézetéből ismert gondolatiság jegyében értékelte a lap publicistája, Várkonyi Tibor egyik glosszáját. Érvelésében a Docens Asszony, aki nemrégen még a nők hátrányos megkülönböztetése ellen küzdő ENSZ-szervezet, a CEDAW-bizottság magyar küldöttje volt, és ma is emberi jogi aktivistának tekinti magát, két részre osztja az ország állampolgárait: kártékony és bűnöző magukfajták -ra és humánus értékeket képviselő magunkfajták -ra.

    Ha valaki nem értené, miről van szó, Izrael állam felemlegetése, az egy hazá -jú magunkfajták -ra utaló gondolattársítás és az ántiszemitizmus gunyoros szófordulata alapján tudhatja: Morvai Krisztina szavai szerint az országot két embertípus lakja: kártékony és magyarságmegvető zsidók, illetve az emberi méltóságot képviselő nem zsidók.

    Morvai Krisztina egyetemes értékeket tagadó, fenyegető hangnemű sorai a legsötétebb indulatok előtt tárják szélesre a kaput ügyeink megbeszélésében és a társadalmi együttélésben.

    Megállapítjuk, hogy emberek származási alapon való kategorizálása, a gyűlölködés és a kirekesztés lelkülete eleddig idegen volt a humánum értékeinek elkötelezett demokráciánk művelődési és oktatási centrumaitól. Hisszük és reméljük, hogy ez mindig is így marad, és Morvai Krisztina most nyilvánosság elé tárt gondolkozása semmilyen befogadásra nem talál sem az ország jelenét és jövőjét formáló oktatási intézményeinkben, sem pedig hazánk tisztességes érzelmű állampolgárainak felfogásában. És végül bízunk abban is, hogy szavainak felelős átgondolása után maga Morvai Krisztina is kárnak és szemétnek fogja ítélni kijelentéseit.

    Kérjük mindazokat, akik a fentiekkel egyetértenek, támogassák nyilatkozatunkat.

    Elektronikus postacím: nyilatkozat@gmail.com vagy: theol.3@wjlf.hu

A kezdeményezéshez csatlakozók neveit folyamatosan megjelenítjük a http://kedvesszerkeszto.ingyenweb.hu/ címmel nyitott honlapon.

 

Bárdos-Féltoronyi Miklós geopolitológus; Bognár László filozófiatörténész;

Erős Ferenc pszichológus; Faludy Judit művészettörténész; Fazekas Csaba egyháztörténész; Gábor György vallásfilozófus; Iványi Gábor theológus, a főiskola rektora; Iványi-Papp Mónika hymnológus; Karsai László történész; Lukács Péter oktatásszociológus; Majsai Tamás theológus, a szak dékánja; Majsai-Hideg Tünde theológus; Nagy Péter Tibor szociológus; Radácsy László héber nyelvtanár; Ranschburg Jenő pszichológus; Singer Magdolna hospice- és gyásztanácsadó; Tari Mária pszichiáter; Toronyi Zsuzsanna levéltáros, muzeológus; Törzsök Erika kisebbségkutató; Vattamány Gyula theológus.

 

 

 A NYILATKOZAT TÁRSKIBOCSÁTÓI:

 

 Aszalós Sándor üzemmérnök; Bacskay Beáta tanár; Bagdi Tímea; Benedek István Gábor író; Biró Zsuzsanna Hanna oktatáskutató; Bitó László író; Bognár János kutató vegyész; Bognárné dr. Roder Zsuzsanna kutató vegyész; Borbély Viktor társadalomkutató; Buda Péter valláspolitológus, Csáki György közgazdász; Csákó Mihály szociológus; Dr. Csiky István ügyvéd; Dávid Gábor, Deák Péter címzetes egyetemi tanár; Dr. Dési Illés orvos, egyetemi tanár; Dobrovits Mihály turkológus, történész; Domán Mária orvos; Fekete György mentálpedagógus; Fellegi Ádám zongoraművész; Forgács-Elszász Nóra alkotmányjogász; Forrai Judit orvostörténész; Gál Éva történész; Gergely Anikó szerkesztő; Dr. Gerő Zsolt mérnök; Gerőcs Tamás; Dr. Gidáli Júlia.

Gyimesi Júlia pszichológus; Gyulai András matematikus; Hajdu István műkritikus; Halász Nóra, Dr. Hartman Gábor orvos; Haskó László, a WJLF bioetika tanára; Heller Ágnes filozófus; Hidas, Peter I., történész; Hoffmann Andrea tanár; Honn György pedagógus; Horovitz Ferenc nyugállományú mérnök ezredes, katonai gazdasági szakértő; Horváth Ernőné vallástanár szakos hallgató; Iványi Miklós metodista lelkész; Kálmán János jogász-filozófus, főiskolai docens; Kamrás Ágnes tanár; Kamarás István OJD, a Pannon Egyetem habilitált docense; Dr. Kelemen Ilona gyermekorvos;

Kertész Erzsébet szociális munkás; Kertész Péter, Pulitzer-emlékdíjas újságíró; Kiss Endre filozófiatörténész; Knausz Imre pedagógus; Dr. Knoll Julia; Köves Hajnalka szerkesztő; Kürti Judit szervező; Lakos András orvos;

Lax Mordechai Tamás biztonságpolitikai tanácsadó; Liskó Ilona szociológus;

Dr. Lővei György; Magyar Fruzsina dramaturg; Magyary Ferenc tanár; Nagy Erzsébet; Náthon István dr., ny. nagykövet, c. főiskolai docens; Dr. Nemes János orvos; Norman Károly író; Papp Gábor; Petschnig Mária Zita; Polónyi István oktatáskutató; Réti Ervin újságíró; Románné Antal Andrea alkalmazott;

Rugási Gyula filozófiatörténész; Sárosi Péter, a Társaság a Szabadságjogokért programvezetője; Simonovits András kutató; Szalai Erzsébet szociológus; Szamosi Katalin Anna jogász; Szapor Judit történész; Dr. Száraz György; Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök; Szunyogh Szabolcs újságíró;

Tallós Gábor; Tatár György filozófus (egyetemi docens, ELTE); Trencsényi László docens (ELTE); Dr. Ungvári Krisztián; Vajda Károly hermeneuta; Várdy Péter ny. egyetemi filozófiai docens; Varga Gábor theológus hallgató; Vekerdy Tamás pszichológus; Verő Tamás rabbi.