Egyetértenek az EU-tagok a vámkódex korszerűsítésére tett javaslatokkal

EU - 2006-12-05

Csaknem egyöntetűen támogatják az Európai Unió tagországai az uniós vámkódex egyszerűsítését és korszerűsítését célzó európai bizottsági elképzeléseket - jelentette be Kovács László adó- és vámügyi biztos, valamint Egyed Géza, a GKM szakállamtitkára a tagországok versenyképességi ügyekben illetékes minisztereinek  brüsszeli találkozóját követően.

Kovács László emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság tavaly fogadta el az Európai Bizottság a közösségi vámkódex egyszerűsítéséről és korszerűsítéséről szóló javaslatot, amelynek célja a vámunió egységes eljárásainak olyan módosítása, hogy arra mint jogi alapra rá lehessen építeni az elektronikus vámrendszert - utóbbi hatékonyabbá, gyorsabbá és olcsóbbá teszi a közösségi vámszolgálat munkáját.

 

A két magyar illetékes beszámolójából kiderült: a tagállamok kivétel nélkül egyetértettek a bizottsági javaslat céljával, azzal, hogy csak így lehet biztosítani egyidejűleg a növekvő nemzetközi kereskedelem könnyítését, ami fontos tényezője az EU versenyképességének is, és egyúttal az egységes belső piac, a közel félmilliárd fogyasztó védelmét a hamisított termékekkel, illetve a terrorizmus eszközeivel szemben.

 

A javaslat szakértői szinten legtöbb vitát kiváltó elemeit a miniszterek egyhangú támogatásukról biztosították. Ilyen támogatást kapott az egyablakos rendszer, amelynek lényege, hogy a kereskedő a vámáru-nyilatkozattal egyidejűleg adja be mindazokat az adatokat, amelyek az ellenőrző (állategészségügyi, környezetvédelmi) hatóságok számára fontosak. Megerősítették, hogy a kiemelt koordinációs szerepet a vámhatóságok számára kell biztosítani.

 

Ugyancsak egyhangú támogatást kapott a központosított vámeljárás, amelynek lényege, hogy térben elválhat az áru fizikai vámellenőrzése, illetve a vámáru-nyilatkozat megtétele, a vám megfizetése, valamint az áru értékesítése (például ha egy francia cég Oroszországból vásárol, és az áru az orosz-litván határon lép be uniós területre, majd Lengyelországban értékesítik, a vámellenőrzés a litván-orosz határon, a vámáru-nyilatkozat megtétele és a vámfizetés Franciaországban, az értékesítés Lengyelországban történik).

 

Egyetértés fogadta azt a javaslatot is, hogy szüntessék meg azt a jelenlegi korlátozást, miszerint egy országban vámügynökségként csak ott bejegyzett cégek működhetnek - Kovács László szerint ezt az egységes első piac logikája a szolgáltatások közelmúltban megerősített szabad áramlása ezt elengedhetetlenné teszi. E ponton mindazonáltal felmerültek aggályok is, például az, hogy az új rendszer nem jár-e létszámleépítéssel, munkahelyek elvesztésével a vámügynökségek számára.

 

A miniszteri tanács arra kérte a bizottságot, hogy ebben az irányban folytassa tovább a munkát, vizsgálja meg alaposan a még nyitott kérdéseket, hajtsa végre a javaslat még szükséges finomítását, és a javaslatot támassza alá hatástanulmányokkal.

 

Kovács László a vita után kifejezte reményét, hogy amennyiben a végső döntésben illetékes pénzügyminiszteri tanács hasonló konstruktivitást tanúsít, mint most a versenyképességi tanács, az új rendszerre való áttérésről egy éven belül megszülethet a döntés. Ez az elektronikus vámrendszer ezt követő teljes kiépítése után, az addig évente szükséges maximum 100 millió eurós beruházást követően, előreláthatólag 2010 után már évi 2,5 milliárd euró összegű megtakarítást jelent a kereskedők, illetve a vámhatóságok számára.

 

A tanácsülés további témái között tartozott az európai szabadalom ügye, amely több éve napirenden van, de még nem született döntés róla. Egyed Géza úgy vélte, ez a hamarosan hivatalba lépő német soros EU-elnökség fél éve alatt megoldást nyerhet. Mint az államtitkár elmondta, a tagországok egyetértenek abban, hogy szükség van rá az alacsonyabb költség és egyszerűbb adminisztráció miatt. Vitás kérdésnek ezúttal az bizonyult, hogy a majdani szabadalomhoz kapcsolódó bírósági és más eljárások központosítottak legyenek-e vagy a tagországi fórumokon folyhatnak le - ebből a szempontból annak van különös jelentősége, hogy valamennyi hivatalos uniós nyelvet be kell-e vonni vagy csak 2-3 sokat használt nyelvet.

 

Egyed Géza sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy a megállapodás mielőbb létrejön. Alapvető szükség van ugyanis arra, hogy az Egyesült Államokkal és Japánnal szemben versenyképesebb szabadalmi rendszer működjön - szögezte le.

 

Kitértek a miniszterek az uniós kutatóközpont, az Európai Technológiai Intézet létrehozásának témájára is. A magyar delegációvezető felszólalásában megerősítette, hogy Magyarország támogatja ennek létrehozását, és továbbra is szívesen adna otthont az intézetet majdan irányító igazgatótanácsnak. Utóbbira ugyanakkor több más tagállam is jelentkezett - tette hozzá az újságírók előtt.

 (Forrás: euractiv.hu)