Jogtudor

Eredmények megjelenítése 1581-től 1600-ig 1600 találatból.

A kényszerintézkedések eredménye

Jogtudor - 2006-11-16

2006. október végéig Hajdú-Bihar megyében az APEH kintlévőségeiből kényszerintézkedések hatására csődeljárásból, felszámolásból és végrehajtásból összesen 6 431 747 eFt. bevétel eredt. Ebből végrehajtási eljárás keretében 6 352 326 eFt. folyt be.

Adócsökkentett ajándékok munkavállalóknak

Jogtudor - 2006-11-13

Az év végéhez közeledve sok cégnél megkezdődnek (megkezdődtek) az ajándékozási előkészületek. Az adómentesen adható természetbeni juttatások előnye, hogy sem a munkavállaló, sem a munkáltató részéről nem terheli azokat adófizetési kötelezettség, az adható összeg bruttó értéke a nettó érték is egyben.

Negyedéves bevallások

Jogtudor - 2006-11-10

2006. évtől kezdődően egy új, negyedévente benyújtandó, 0619-es számú bevallásban azokról a kötelezettségekről kell számot adni, amelyek megfizetésének már a korábbi években is havonta, negyedévente, vagy félévente kellett eleget tenni, ugyanakkor az éves bevallásra kötelezetteknek, ezeket az adónemeket, csak utólag az éves bevallásukban kellett kimutatni.

Az adó, a jövedelem- és az illetőségigazolásokról

Jogtudor - 2006-11-09

Az adózók hivatalos ügyeinek intézéséhez egyre több helyen szükséges adó-, jövedelem-, vagy illetőségigazolás becsatolása. Az igazolások kiadása kérelemre történik az igazgatóságok ügyfélszolgálatán és kirendeltségein. A kérelmeket személyesen és postai úton is be lehet nyújtani.

Jegybanki alapkamat változása

Jogtudor - 2006-11-07

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 2006. október 25-étől 7,75 százalékról 8 százalékra emelkedik.

Adószám felfüggesztése

Jogtudor - 2006-11-02

Több ponton is változtak az adózás rendjéről szóló szabályok szeptember 15-től. Ekkortól lépett hatályba az Adóhivatal adószám-felfüggesztési joga, amelyekkel a fiktív cégeket sújthatják.

Még körülményesebben juthatunk amerikai vízumhoz

Jogtudor - 2006-10-31

Az Egyesült Államok törvényeinek megfelelően az Amerikai Nagykövetség elektronikus vízumkérő lapot vezet be, így idén november 1. után, csak a követség honlapjáról letölthető elektronikus vízumkérő lap kitöltésével beadott vízumkérelmeket fogadják el, a kézzel kitöltötteket már nem.

Az elektronikus bevalláshoz kapcsolódó regisztrációs és bejelentési kötelezettségről

Jogtudor - 2006-10-27

Szűk két hónap áll rendelkezésre a 2007. január 1-jétől elektronikus adóbevallás benyújtására kötelezett adózóknak a regisztrációs és bejelentési kötelezettség teljesítésére.

Nem változtak a vállalkozói járulékfizetési kötelezettséget meghatározó jogszabályok

Jogtudor - 2006-10-26

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény rendelkezik a vállalkozói járulékfizetési kötelezettségről. A jogszabályt 2006. szeptember 1-jével nem módosították, így a vállalkozói járulékot továbbra is a következő szabályok szerint kell megfizetni.

Hogyan számítsák ki a cégek a huszonöt százalékos evát?

Jogtudor - 2006-10-24

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében az eva alap utáni adó mértéke 2006. október elsejétől 15 százalékról 25 százalékra emelkedik. Mivel év közben hatályba lépett változásról van szó, ezért a törvénymódosítás kivételesen megengedte az évközi kilépést az evakörből.

VÁLTOZÁSOK AZ INTERNETES ADÓZÁSBAN

Jogtudor - 2006-10-20

Tájékoztató a 06180 jelű bejelentés és regisztrációs adatlapon teljesített adóhatósági regisztrációval rendelkező adózók 06082, 06582, 06084, illetve 06584 számú bevallásainak elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatban.

Adatközlés az APEH internetes honlapján

Jogtudor - 2006-10-18

Az adóhivatal a www.apeh.hu internetes honlapján – törvényi rendelkezés értelmében – az alábbi adatokat teszi közzé:

Az osztalékban részesülő, illetve a kifizető osztalékadó visszaigénylésének esetei

Jogtudor - 2006-10-17

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a Tao. törvényben előírt feltétel teljesülését követően - vagyis a külföldi osztalékban részesülő belföldi gazdasági társaságban legalább 25/20 %-os, két éven keresztül folyamatosan fennálló részesedése esetén - a kezességvállalás hiányában korábban a kifizető által levont, illetve nem pénzben történt juttatás esetén a kifizető által megfizetett osztalékadóra adó-visszatérítés kérhető.

Különleges beszámoló

Jogtudor - 2006-10-14

A 2000. évi C törvény VII. alapján minden gazdálkodónak működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót kell készítenie. Különleges esetekben a gazdálkodóra sajátos beszámolási kötelezettség hárul. Ilyen például az előtársasági időszak lezárása.

Minősített adózói kör

Jogtudor - 2006-10-13

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatóság 2006. január 01. hatállyal létrehozta a minősített adózói adatbázist.

Az önellenőrzési pótlék mentes önellenőrzés

Jogtudor - 2006-10-11

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti feltételek alapján lehetősége van az adózónak arra, hogy önellenőrzési pótlék mentesen helyesbítse adóját, illetve késedelmi pótlék mentes részletfizetést vegyen igénybe a 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja.

Elvárt jövedelem adójának elszámolása a társas vállalkozások esetében

Jogtudor - 2006-10-10

Az adó alapja az összes bevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével 2 százaléka, ha a társasági adóalap nem éri el ezt a mértéket. Ezen összeg 16 százaléka a fizetendő elvárt adó.

HÁZIPÉNZTÁR ADÓ

Jogtudor - 2006-10-08

A házipénztáradó alapja az átlagos napi készpénz záróegyenlegnek az a része, amely meghaladja az elismert pénzkészletet. Az elismert pénzkészlet az összes bevétel 0,8 százaléka, de legalább 300 ezer forint. Az adó mértéke az adóalap 20 százaléka.

Október 12-ig lehet nyilatkozni a minimálbérről

Jogtudor - 2006-10-05

A biztosított foglalkoztatója, valamint a foglalkoztatott biztosított – továbbá a társas vállalkozás és a társas vállalkozó, valamint az egyéni vállalkozó (ideértve az eva adózó  vállalkozót is) 2006. szeptember 01-től legalább 125.000.-Ft, 2007. január 01-től legalább 131.000.-Ft minimum járulékalap után köteles megfizetni a társadalombiztosítási, illetve az egyéni járulékot.

Minimum járulékalap,  minimum járulékfizetési kötelezettség.

Jogtudor - 2006-09-29

Jogtudor néven új rovatot indítunk.  Jogászok, jogi szakértők közreműködésével szeretnénk segíteni olvasóinknak abban, hogy az egyre terebélyesedő jogszabályi dzsungelben eligazodjanak. Első szakértőnk, Szabóné dr. Kis Zsuzsanna ügyvéd korábban évekig az APEH Hajdú-Bihar megyei igazgatóságának igazgatóhelyettese volt.