Pénzügyek

Eredmények megjelenítése 821-től 836-ig 836 találatból.

Mit jelent a minimális járulékfizetési kötelezettség?

Pénzügyek - 2006-08-24

2006. szeptember 01-től a foglalkoztató és a biztosított számára is előír a Tbj. egy minimális járulékfizetési kötelezettséget, egyidejűleg járulékkedvezményt kapnak azok, akik bejelentik az adóhatósághoz - az erre rendszeresített 06T1031-es számú bejelentőlapon.

E-ügyintézés Hajdú-Bihar megyében

Pénzügyek - 2006-08-19

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy Hajdú-Bihar megyében 45 TELEHÁZ várja azon adózókat, akik nem rendelkeznek internetes elérhetőséggel, azonban adó- és járulék bevallásaikat, valamint adatszolgáltatási kötelezettségeiket – ez év májusától, illetőleg jövő év január 1-től - elektronikusan kell teljesíteni az adóhatóság felé.

Bejelentés köteles jövedelmek

Pénzügyek - 2006-08-16

Megjelent az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu) a minimálbér kétszerese alatti jövedelmek bejelentésére szolgáló nyomtatvány (a társadalombiztosítási, valamint a munkavállalói egészség- és nyugdíj-biztosítási járulékot szeptembertől havonta 125 ezer forint után kell megfizetni, 2007. január 1-je után pedig 131 ezer forint lesz az említett járulékok alapja).

Természetbeni juttatás, reprezentáció

Pénzügyek - 2006-08-14

Változás 2006. szeptember 1-jétől:az adóköteles természetbeni juttatás utáni adó 44 százalékról 54 százalékra nő. A megemelt adót először a 2006. augusztus 31-ét követően kezdődő adóévre kell megfizetni, vagyis a naptári év szerint működő adóalanyoknak első ízben 2007-re, a naptári évtől üzleti évben működő kifizetők közül azoknak, amelyek üzleti éve 2006. augusztus 31-e és december 31-e között kezdődik, 2006 még hátralévő részére.

A megyében 56 ezer egyenlegközlőt postáz az APEH

Pénzügyek - 2006-08-11

Az Adóhatóság 2006. július 4-én kezdte meg és 2006. augusztus 31-ig fejezi be az egyéni vállalkozói és magánszemélyes folyószámla kivonatok, valamint a 2005. évre felszámított késedelmi pótlékról szóló értesítők kiküldését. Hajdú-Bihar megye vonatkozásában ötvenhatezer egyenlegközlő kerül folyamatosan kipostázásra.

Vádat emelt az ügyészség a Baumag-ügyben

Pénzügyek - 2006-08-04
Tizenkét ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség a Baumag-ügyben - közölte a Magyar Televízió Híradója. A vád szerint magas kamattal ígéretes befektetési lehetőségeket kínáltak, de a pénz nagy részét nem fizették vissza; 13 ezer kisbefektetőt károsítottak meg több mint 30 milliárd forinttal - hangzott el. A vádlottak vagyonából a bíróság már korábban zárolt 300 ingatlant, 23 üzletrészt és 57 bankszámlát

Másként látják a külföldiek a forintot - megfordult a tőkeáramlás a napokban

Pénzügyek - 2006-08-01

A júniusi rendkívül nagy, mintegy 550-600 milliárd forintot kitevő magyarországi tőkekivonás júliusban 50-100 milliárd forint között további tőkekivonássá lassult - derül ki a Magyar Nemzeti Bank által tegnap közzétett adatokból.

EU-s ÁFA ellenőrzése (a kevés forgalmat csalók is „gazdagítják”)

Pénzügyek - 2006-07-31

Az EU-s csatlakozás óta az adóhatóság kiemelt feladata a tagállami kereskedelmet folytatók ÁFA ellenőrzése. A határok megszűnésével, a forgalom növekedésével nőtt az ellenőrzési koc-kázat is. Nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján növekednek az adókikerülés érdekében létrehozott és működtetett tagállamok közötti láncügyletek, körbeszámlázások.

Hajdú-Bihar megyében jelenleg 3488 adózó rendelkezik közösségi adószámmal. Közülük csak a negyede (871 fő) folytatott az I. félévben tagállami kereskedést. Forgalmuk az országos forgalomnak csupán 1%-át teszi ki (35,0 milliárd Ft értékesítési és 28,2 milliárd Ft beszerzési értékkel). Ez jóval alatta marad a megye területi, népességi, de még gazdasági súlyának is. A tagállami kereskedést folytatók közel kétharmada csak beszerzést bonyolított le. 

A tagállami kereskedelmet folytatók ellenőrzése a hagyományos ellenőrzési módszerek mel-lett új elemeket is felsorakoztat. Nemzetközi adatbázisból ellenőrizzük, hogy a tagállami partner a jogügylet időpontjában rendelkezett-e érvényes közösségi adószámmal. Bevallott - és az összesítő nyilatkozatban partnerek szerint lebontott – tagállami értékesítésének összege egyezik-e a tagállam kontroll adataival. Ellenőrizzük a kiszállítás dokumentálását, bizonyí-tottságát. Ha pedig mindezek az információk nem elegendőek, megkeressük az érintett tagál-lamot az adateltérés tisztázása, vagy ellenőrzés lefolytatása céljából. Ezek a megkeresések elektronikus úton kerülnek oda-vissza továbbításra, s kivizsgálásuk gyorsan megtörténik.

Működik a tagállamok közötti automatikus információcsere is. Ennek alapján előre meg-határozott információkat rendszeresen, előzetes kérés nélkül adnak át a másik tagállamnak. Ilyen például az új közlekedési eszköz nem ÁFA alanyoknak történő értékesítése.

Eszközeink között szerepel az együttműködés a vám- és pénzügyőrséggel. Ennek során adatok, információk, kockázati jelenségek, tapasztalatok átadása történik, közös vizsgálat kerülhet elvégzésre.

ÁFA munkacsoportot hoztunk létre a nagyobb csalási ügyek folyamatos követésé-re/felderítésére, társszervek együttműködésének koordinálására, intézkedéseinek összehangolására.

Az I. félévben a közösségi jogügyletek körében feltárt főbb szabálytalanságok:

•          A tagállami partner közösségi adószáma a jogügylet időpontjában nem volt érvényes. Emiatt az értékesítésben nem valósult meg közösségi jogügylet, így az ÁFA-kötelesnek minősült.

A legjellemzőbb nemzetközi csalási módszer a láncügylet. Ennek lényege: ahelyett, hogy a terméket a belső piacon értékesítenék – és így az ÁFÁ-t megfizetnék – papíron az árút másik tagállamba számlázzák. Ezzel a folyamatban résztvevők ÁFA-mentes értékesítéseket számlázhatnak, s visszaigénylésüket is érvényesíteni tudják. A számlázási lánc folyamatos; belföldöt, másik tagállamot és harmadik országot érintve újabb visszaigénylésekkel és a fizetési kötelezettség mellőzésével ismétlődhet a csalás.

 Az idén feltárt legkirívóbb esetünk egy 120 millió forintos ÁFA visszaigénylési kísérlet meg-akadályozása volt. Ennek számlázási láncában közvetlenül két belföldi és egy német vállalkozás vett részt. A résztvevő vállalkozásokat vizsgálva azonban már egy soktényezős, bonyolult lánc alakult ki, melynek tagjai több hazai, két német és egy szlovák vállalkozás. A vizsgálatunk során szükség volt többek között két tagállami megkeresésre, az ország másik végében található beszerzési hely megtekintésére, a beszerzés, szállítás, tárolás körülményeinek feltárására, be kellett vonnunk több társmegyei adóhivatalt kapcsolódó vizsgálat végzésére és a végén szükség volt a nyomozó szervvel történő együttműködésre.

A tényállás tisztázását követően állapíthatta meg Igazgatóságunk a 120 millió Ft jogosulatlanságát, valamint hozzá kapcsolódóan 68 millió Ft szankciót. A feltártak alapján büntető feljelentést is tettünk.

Porcsin Béla igazgatóhelyettes

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

Ellenőrzés a Józsefvárosi piacon

Pénzügyek - 2006-07-28

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a fekete gazdaság visszaszorítása érdekében a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálatának és a Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság Jövedéki Osztályának munkatársaival ismételten egyidejű ellenőrzést végzett 2006. július 24-én a Józsefvárosi piacon.

275 forint alatt az euró

Pénzügyek - 2006-07-21

Utoljára több mint egy hónappal ezelőtt, június 16-án cserélt gazdát ilyen olcsón -275 forint alatt- egy euró a bankközi devizapiacon.

A magyarok kétharmada nem gondoskodik a nyugdíjas éveiről

Pénzügyek - 2006-07-20

A magyar lakosságnak csak egyharmada készül a nyugdíjas éveire megtakarítással, és az aktív évekre jellemző jövedelemkülönbségek is újratermelődnek idős korban. A magyarok több mint fele azt sem tudja, hány évesen mehet nyugdíjba.

Szeptembertől adóköteles a tőzsdei nyereség

Pénzügyek - 2006-07-20

A parlament döntése alapján szeptember 1-től 20 százalék adót kell fizetni a tőzsdei ügyletek nyeresége után. Elsőként az idei veszteségek számolhatók el a jövő évi nyereséggel szemben.

Országos adóellenőrzési akció a Balatonnál

Pénzügyek - 2006-07-19

Az adóhivatal  július 14. és 16. közötti országos akciójának alapvető célja az idegenforgalmi, illetve közterületeken, valamint a piacokon realizálódó bevételek regisztrációjának vizsgálata, a foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, valamint a bejelentési kötelezettségüket megszegő vállalkozások felderítése volt.

A diákok nyári munkavégzésének adójogi kérdéseiről

Pénzügyek - 2006-07-18

A diákmunkát adójogi szempontok, illetve munkajogi jogviszonyok alapján több fajtába sorolhatjuk. Legelterjedtebb a közép vagy felsőfokú oktatásban résztvevő diákok szakmai gyakorlata, amennyiben az pénzbeli díjazással is jár.

Tájékoztató a vállalkozások számára a 2006. évben érvényes minimálbér összegéről

Pénzügyek - 2006-07-08

A 316/2005. (XII.25.) Kormány rendelet szabályozza a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét.

A színlelt szerződéseket jelenteni is kell

Pénzügyek - 2006-07-05

Június 30-án járt le a színlelt szerződések átminősítésére vonatkozó moratórium, ezzel kapcsolatban azonban nemcsak szerződéses, hanem bejelentési kötelezettség is terheli az érintett munkáltatókat.