Jogtudor

Eredmények megjelenítése 1461-től 1480-ig 1500 találatból.

Határidők az adózásban

Jogtudor - 2006-12-20

December 20.

A személyi jövedelemadó változásai

Jogtudor - 2006-12-19

A korábbi módosításokra is figyelemmel, az adótábla 18%-os mértékű határa a korábbi 1.550.000,- Ft-ról 1.700.000,- Ft-ra nő.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény alapján ugyanakkor az összevontan adózó, járulékfizetés felső határát meghaladó jövedelem 4%-os különadóval terhelt, adóelőleg fizetési kötelezettség mellett.

A járulékbevallások javítási lehetőségei

Jogtudor - 2006-12-18

Az elektronikusan javítható bevallások fajtái:

•          JAVÍTÁS: kizárólag hibás, kiértesített bevallás javítható, (a hibákat az APEH észleli) a betöltött hibalista szerint. A hibalistát a hibás bevallás bárkódjára kell lekérni.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya aláa 2007. évre történő bejelentkezéssel kapcsolatban

Jogtudor - 2006-12-15

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá a 2007. évre új adózóként bejelentkezhet

 

-           az egyéni vállalkozó;

-           a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

-           a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Pótlékmentes önrevíziók

Jogtudor - 2006-12-13

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti feltételek alapján lehetősége van az adózónak arra, hogy önellenőrzési pótlék mentesen helyesbítse adóját, illetve késedelmi pótlék mentes részletfizetést vegyen igénybe a 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja.

Bűncselekmény hiányában felmentették a vádak alól a hajdúszoboszlói szállodatulajdonost

Jogtudor - 2006-12-11

Bűncselekmény hiányában minden ellene felhozott vád alól felmentette a Debreceni Városi Bíróság Tóth Lajos vállalkozót, a hajdúszoboszlói Hotel Silver tulajdonosát - közölte az MTI-vel az ítélethirdetést követően Szabó István, a szállodatulajdonos ügyvédje.

Külföldre utazás korlátozása adótartozás miatt

Jogtudor - 2006-12-08

A külföldre utazásról szóló törvény alapján az adóhatóság kezdeményezheti annak a magyar állampolgárnak a külföldre utazása korlátozását, akinek jogerős határozattal megállapított - legalább 10 millió forint összegű - adóhiányból származó tartozása áll fenn.

Büntető feljelentések megtétele

Jogtudor - 2006-12-07

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján:

„Hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény előírja, a köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – feljelenteni.”

Újabb beadványokról döntött az Ab

Jogtudor - 2006-12-06

Újabb három, a Gyurcsány-csomagot érintő beadványról döntött az Alkotmánybíróság (Ab). Bihari Mihály Ab-elnök ismertette: a közoktatási törvényt, a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló jogszabályt, valamint az áfatörvény módosítását támadó beadványok közül az első két esetben egy-egy rendelkezést megsemmisített a testület, de összességében nem állapított meg alkotmányellenességet.

Sulinetes  számítógépek adókedvezménye

Jogtudor - 2006-12-05

A számítógép vásárlással összefüggő kedvezmény - jelentős korlátozásokkal - már csak 2006-ra vonatkozóan érvényesíthető. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beszerzés a Sulinet pályázaton keresztül történt.

A nyugdíjrendszer változásai

Jogtudor - 2006-12-03

A jövő évtől jelentős változások lépnek életbe a nyugdíjrendszer átalakítása miatt. Ezek többnyire magasabb járulékokat, szigorúbb szabályozásokat jelentenek. Járulékemelés, kevesebb korkedvezményes-nyugdíj, kedvezőtlenebb nyugdíjszámítási rendszer egyfelől; másrészt viszont évi több milliárd forintos állami hiánycsökkentés.

Támogatja a kormány a parkolási díjfizetések szabályainak könnyítését

Jogtudor - 2006-12-01

 A kormány támogatja azt a szabaddemokrata törvénymódosító javaslatot, amely könnyítené a parkolási díjfizetés szabályozását. Ha a parlament is elfogadja a javaslatot, a pótdíjfizetési ügyek 5 év helyett 1 év alatt évülnének el.

A pénztárgépek és taxaméterek átállításáról

Jogtudor - 2006-11-30

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 2006. szeptember 1-től 5 %-os, és 20 %-os általános forgalmi adó mértéket állapított meg. Az adómérték változása érinti a pénztárgépek és taxaméterek működését, így a már hivatkozott törvény meghatározza az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.

A chipkártya-olvasó berendezések visszavételéről

Jogtudor - 2006-11-29

2006. május 01-től az elektronikus bevallások és adatszolgáltatások benyújtása az „Ügyfélkapun” keresztül történik. A 2005. január 01-től bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózók- a 10 ezer legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezők - számára kiadott chipkártya-olvasó berendezések azonban ez év május 1-jétől nem használhatók.

Megrótták a TV2-t  

Jogtudor - 2006-11-28

Megrovásban részesítette a Fővárosi Bíróság Szalay Ádámot, a TV2 Napló című műsorának főszerkesztőjét és Dorogi Gabriella riportert a kereskedelmi csatorna egy tavaly februári, a parkolóőrök megvesztegetésével kapcsolatos anyagáért.

Módosul a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások rendszere

Jogtudor - 2006-11-24

    Egyszerre teszi hatékonyabbá az adófizetők pénzének felhasználását, és teszi igazságosabbá a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszerét a kormány szerdai döntése.

Legfelsőbb Bíróság: jogellenes volt a Lelkiismeret ’88 Csoport 2003. december 1-ejei gesztenyéskerti tüntetésének rendőrségi feloszlatása

Jogtudor - 2006-11-23

A Lelkiismeret ’88 Csoport tüntetést szervezett 2003. december 1-én a budai Gesztenyéskertben, onnan vonulva az akkori miniszterelnök házához. A rendezvény célja az volt, hogy tiltakozzanak a Medgyessy Péter és a román kormányfő egy évvel korábbi, nemzeti érzületet sértő koccintása miatt.

Vagyonosodási vizsgálatok

Jogtudor - 2006-11-21

Az APEH megyei Igazgatósága évente eddig 25-30 db vagyonosodási vizsgálatot végzett. 2006. évben ezek négyötöde megállapítással zárult. Az összes adókülönbözet – az utólag megállapított fizetendő összeg - elérte a 160 millió forintot. Ehhez az előírást közel megkétszerező szankciók (adóbírság, késedelmi pótlék) is társultak

Az építtető által a kivitelezési értékre vagy annak változására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

Jogtudor - 2006-11-18

Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló Korm. Rendelet értelmében az építtető az építési tevékenységre vonatkozó kivitelezési értéket, valamint annak változását köteles bejelenteni az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak

Közvetítői eljárásban is rendezhetők lesznek egyes büntetőügyek

Jogtudor - 2006-11-17

 Írásbeli megállapodás is rögzítheti a jövőben, hogy az elkövetők miként rendezik az általuk okozott sérelmeket és károkat a sértettekkel. Az elkövető és a sértett a polgári eljárásoknál már alkalmazott közvetítő (mediátor) segítségével kezelheti konfliktusát. Minderről szerdai ülésén döntött a kormány.