Jogtudor

Eredmények megjelenítése 1481-től 1500-ig 1506 találatból.

Megrótták a TV2-t  

Jogtudor - 2006-11-28

Megrovásban részesítette a Fővárosi Bíróság Szalay Ádámot, a TV2 Napló című műsorának főszerkesztőjét és Dorogi Gabriella riportert a kereskedelmi csatorna egy tavaly februári, a parkolóőrök megvesztegetésével kapcsolatos anyagáért.

Módosul a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások rendszere

Jogtudor - 2006-11-24

    Egyszerre teszi hatékonyabbá az adófizetők pénzének felhasználását, és teszi igazságosabbá a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszerét a kormány szerdai döntése.

Legfelsőbb Bíróság: jogellenes volt a Lelkiismeret ’88 Csoport 2003. december 1-ejei gesztenyéskerti tüntetésének rendőrségi feloszlatása

Jogtudor - 2006-11-23

A Lelkiismeret ’88 Csoport tüntetést szervezett 2003. december 1-én a budai Gesztenyéskertben, onnan vonulva az akkori miniszterelnök házához. A rendezvény célja az volt, hogy tiltakozzanak a Medgyessy Péter és a román kormányfő egy évvel korábbi, nemzeti érzületet sértő koccintása miatt.

Vagyonosodási vizsgálatok

Jogtudor - 2006-11-21

Az APEH megyei Igazgatósága évente eddig 25-30 db vagyonosodási vizsgálatot végzett. 2006. évben ezek négyötöde megállapítással zárult. Az összes adókülönbözet – az utólag megállapított fizetendő összeg - elérte a 160 millió forintot. Ehhez az előírást közel megkétszerező szankciók (adóbírság, késedelmi pótlék) is társultak

Az építtető által a kivitelezési értékre vagy annak változására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

Jogtudor - 2006-11-18

Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló Korm. Rendelet értelmében az építtető az építési tevékenységre vonatkozó kivitelezési értéket, valamint annak változását köteles bejelenteni az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak

Közvetítői eljárásban is rendezhetők lesznek egyes büntetőügyek

Jogtudor - 2006-11-17

 Írásbeli megállapodás is rögzítheti a jövőben, hogy az elkövetők miként rendezik az általuk okozott sérelmeket és károkat a sértettekkel. Az elkövető és a sértett a polgári eljárásoknál már alkalmazott közvetítő (mediátor) segítségével kezelheti konfliktusát. Minderről szerdai ülésén döntött a kormány.

A kényszerintézkedések eredménye

Jogtudor - 2006-11-16

2006. október végéig Hajdú-Bihar megyében az APEH kintlévőségeiből kényszerintézkedések hatására csődeljárásból, felszámolásból és végrehajtásból összesen 6 431 747 eFt. bevétel eredt. Ebből végrehajtási eljárás keretében 6 352 326 eFt. folyt be.

Adócsökkentett ajándékok munkavállalóknak

Jogtudor - 2006-11-13

Az év végéhez közeledve sok cégnél megkezdődnek (megkezdődtek) az ajándékozási előkészületek. Az adómentesen adható természetbeni juttatások előnye, hogy sem a munkavállaló, sem a munkáltató részéről nem terheli azokat adófizetési kötelezettség, az adható összeg bruttó értéke a nettó érték is egyben.

Negyedéves bevallások

Jogtudor - 2006-11-10

2006. évtől kezdődően egy új, negyedévente benyújtandó, 0619-es számú bevallásban azokról a kötelezettségekről kell számot adni, amelyek megfizetésének már a korábbi években is havonta, negyedévente, vagy félévente kellett eleget tenni, ugyanakkor az éves bevallásra kötelezetteknek, ezeket az adónemeket, csak utólag az éves bevallásukban kellett kimutatni.

Az adó, a jövedelem- és az illetőségigazolásokról

Jogtudor - 2006-11-09

Az adózók hivatalos ügyeinek intézéséhez egyre több helyen szükséges adó-, jövedelem-, vagy illetőségigazolás becsatolása. Az igazolások kiadása kérelemre történik az igazgatóságok ügyfélszolgálatán és kirendeltségein. A kérelmeket személyesen és postai úton is be lehet nyújtani.

Jegybanki alapkamat változása

Jogtudor - 2006-11-07

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 2006. október 25-étől 7,75 százalékról 8 százalékra emelkedik.

Adószám felfüggesztése

Jogtudor - 2006-11-02

Több ponton is változtak az adózás rendjéről szóló szabályok szeptember 15-től. Ekkortól lépett hatályba az Adóhivatal adószám-felfüggesztési joga, amelyekkel a fiktív cégeket sújthatják.

Még körülményesebben juthatunk amerikai vízumhoz

Jogtudor - 2006-10-31

Az Egyesült Államok törvényeinek megfelelően az Amerikai Nagykövetség elektronikus vízumkérő lapot vezet be, így idén november 1. után, csak a követség honlapjáról letölthető elektronikus vízumkérő lap kitöltésével beadott vízumkérelmeket fogadják el, a kézzel kitöltötteket már nem.

Az elektronikus bevalláshoz kapcsolódó regisztrációs és bejelentési kötelezettségről

Jogtudor - 2006-10-27

Szűk két hónap áll rendelkezésre a 2007. január 1-jétől elektronikus adóbevallás benyújtására kötelezett adózóknak a regisztrációs és bejelentési kötelezettség teljesítésére.

Nem változtak a vállalkozói járulékfizetési kötelezettséget meghatározó jogszabályok

Jogtudor - 2006-10-26

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény rendelkezik a vállalkozói járulékfizetési kötelezettségről. A jogszabályt 2006. szeptember 1-jével nem módosították, így a vállalkozói járulékot továbbra is a következő szabályok szerint kell megfizetni.

Hogyan számítsák ki a cégek a huszonöt százalékos evát?

Jogtudor - 2006-10-24

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében az eva alap utáni adó mértéke 2006. október elsejétől 15 százalékról 25 százalékra emelkedik. Mivel év közben hatályba lépett változásról van szó, ezért a törvénymódosítás kivételesen megengedte az évközi kilépést az evakörből.

VÁLTOZÁSOK AZ INTERNETES ADÓZÁSBAN

Jogtudor - 2006-10-20

Tájékoztató a 06180 jelű bejelentés és regisztrációs adatlapon teljesített adóhatósági regisztrációval rendelkező adózók 06082, 06582, 06084, illetve 06584 számú bevallásainak elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatban.

Adatközlés az APEH internetes honlapján

Jogtudor - 2006-10-18

Az adóhivatal a www.apeh.hu internetes honlapján – törvényi rendelkezés értelmében – az alábbi adatokat teszi közzé:

Az osztalékban részesülő, illetve a kifizető osztalékadó visszaigénylésének esetei

Jogtudor - 2006-10-17

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a Tao. törvényben előírt feltétel teljesülését követően - vagyis a külföldi osztalékban részesülő belföldi gazdasági társaságban legalább 25/20 %-os, két éven keresztül folyamatosan fennálló részesedése esetén - a kezességvállalás hiányában korábban a kifizető által levont, illetve nem pénzben történt juttatás esetén a kifizető által megfizetett osztalékadóra adó-visszatérítés kérhető.

Különleges beszámoló

Jogtudor - 2006-10-14

A 2000. évi C törvény VII. alapján minden gazdálkodónak működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót kell készítenie. Különleges esetekben a gazdálkodóra sajátos beszámolási kötelezettség hárul. Ilyen például az előtársasági időszak lezárása.