Jogtudor

Eredmények megjelenítése 1701-től 1720-ig 1746 találatból.

Az elektronikus adóbevallásról

Jogtudor - 2007-01-08

A 2006. decemberben elfogadott, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény változásokat hozott az elektronikus bevallási kötelezettség 2007-re vonatkozó szabályaiban. A korábbi rendelkezések szerint 2007. január 1-étől elvileg minden munkáltatónak és kifizetőnek a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást kellett volna tenni.

  2007-től a nyugdíjas foglalkoztatottak adózása megváltozik

Jogtudor - 2007-01-04

A nyugdíj és a nyugdíjast megillető baleseti járadék bekerül az ún. adóterhet nem viselő járandóságok körébe. Ez azt jelenti, hogy ezen járandóságok önmagukban nem adóznak ugyan, de ha a nyugdíjas egyéb összevonandó jövedelmet is szerez, akkor össze kell adni a nyugdíjjal, kiszámítani a nyugdíj és a jövedelem együttes adóját, majd ebből levonni a nyugdíjra jutó személyi jövedelemadót.

 A számítógéppel kiállított számla vevő felé e-mailen történő továbbítása

Jogtudor - 2006-12-30

Egyre gyakoribb azon adózói gyakorlat, amely szerint az egyébként számítógéppel előállított számlát kizárólag elektronikus úton küldik meg a vevő felé. Ugyanakkor a számítógéppel kiállított számla papír alapú előállításától eltekinteni semmilyen esetben nem lehet.

Változások az internetes adózásban

Jogtudor - 2006-12-29

Az elektronikus (internetes) bevallás benyújtására kötelezett adózóknak e kötelezettségük teljesítése érdekében okmányirodai regisztrációt és ezt követően adóhatósági bejelentést kell/kellett teljesíteniük. Az APEH-hez teljesítendő bejelentésre a 06180 számú bejelentés és regisztrációs adatlap elnevezésű nyomtatvány szolgál.

Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat érintő törvénymódosításokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

Jogtudor - 2006-12-28

1. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény 2007. január 1-jén hatályba lépő módosítása szerint nem szűnik meg annak az egyéni vállalkozónak az eva alanyisága, aki tevékenységét azért nem végzi folyamatosan, vagy bevételt azért nem ér el, mert gyermekgondozási segélyben (továbbiakban: gyes) vagy gyermekgondozási díjban (továbbiakban: gyed) részesül.

Az építésügyi hatósági eljárások szabályozása

Jogtudor - 2006-12-21

Az ÖTM előkészítette az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló miniszteri rendelet tervezetét. Véleményezési határidő: 2007. 01. 04.

Határidők az adózásban

Jogtudor - 2006-12-20

December 20.

A személyi jövedelemadó változásai

Jogtudor - 2006-12-19

A korábbi módosításokra is figyelemmel, az adótábla 18%-os mértékű határa a korábbi 1.550.000,- Ft-ról 1.700.000,- Ft-ra nő.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény alapján ugyanakkor az összevontan adózó, járulékfizetés felső határát meghaladó jövedelem 4%-os különadóval terhelt, adóelőleg fizetési kötelezettség mellett.

A járulékbevallások javítási lehetőségei

Jogtudor - 2006-12-18

Az elektronikusan javítható bevallások fajtái:

•          JAVÍTÁS: kizárólag hibás, kiértesített bevallás javítható, (a hibákat az APEH észleli) a betöltött hibalista szerint. A hibalistát a hibás bevallás bárkódjára kell lekérni.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya aláa 2007. évre történő bejelentkezéssel kapcsolatban

Jogtudor - 2006-12-15

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá a 2007. évre új adózóként bejelentkezhet

 

-           az egyéni vállalkozó;

-           a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

-           a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Pótlékmentes önrevíziók

Jogtudor - 2006-12-13

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti feltételek alapján lehetősége van az adózónak arra, hogy önellenőrzési pótlék mentesen helyesbítse adóját, illetve késedelmi pótlék mentes részletfizetést vegyen igénybe a 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja.

Bűncselekmény hiányában felmentették a vádak alól a hajdúszoboszlói szállodatulajdonost

Jogtudor - 2006-12-11

Bűncselekmény hiányában minden ellene felhozott vád alól felmentette a Debreceni Városi Bíróság Tóth Lajos vállalkozót, a hajdúszoboszlói Hotel Silver tulajdonosát - közölte az MTI-vel az ítélethirdetést követően Szabó István, a szállodatulajdonos ügyvédje.

Külföldre utazás korlátozása adótartozás miatt

Jogtudor - 2006-12-08

A külföldre utazásról szóló törvény alapján az adóhatóság kezdeményezheti annak a magyar állampolgárnak a külföldre utazása korlátozását, akinek jogerős határozattal megállapított - legalább 10 millió forint összegű - adóhiányból származó tartozása áll fenn.

Büntető feljelentések megtétele

Jogtudor - 2006-12-07

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján:

„Hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény előírja, a köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – feljelenteni.”

Újabb beadványokról döntött az Ab

Jogtudor - 2006-12-06

Újabb három, a Gyurcsány-csomagot érintő beadványról döntött az Alkotmánybíróság (Ab). Bihari Mihály Ab-elnök ismertette: a közoktatási törvényt, a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló jogszabályt, valamint az áfatörvény módosítását támadó beadványok közül az első két esetben egy-egy rendelkezést megsemmisített a testület, de összességében nem állapított meg alkotmányellenességet.

Sulinetes  számítógépek adókedvezménye

Jogtudor - 2006-12-05

A számítógép vásárlással összefüggő kedvezmény - jelentős korlátozásokkal - már csak 2006-ra vonatkozóan érvényesíthető. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beszerzés a Sulinet pályázaton keresztül történt.

A nyugdíjrendszer változásai

Jogtudor - 2006-12-03

A jövő évtől jelentős változások lépnek életbe a nyugdíjrendszer átalakítása miatt. Ezek többnyire magasabb járulékokat, szigorúbb szabályozásokat jelentenek. Járulékemelés, kevesebb korkedvezményes-nyugdíj, kedvezőtlenebb nyugdíjszámítási rendszer egyfelől; másrészt viszont évi több milliárd forintos állami hiánycsökkentés.

Támogatja a kormány a parkolási díjfizetések szabályainak könnyítését

Jogtudor - 2006-12-01

 A kormány támogatja azt a szabaddemokrata törvénymódosító javaslatot, amely könnyítené a parkolási díjfizetés szabályozását. Ha a parlament is elfogadja a javaslatot, a pótdíjfizetési ügyek 5 év helyett 1 év alatt évülnének el.

A pénztárgépek és taxaméterek átállításáról

Jogtudor - 2006-11-30

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 2006. szeptember 1-től 5 %-os, és 20 %-os általános forgalmi adó mértéket állapított meg. Az adómérték változása érinti a pénztárgépek és taxaméterek működését, így a már hivatkozott törvény meghatározza az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.

A chipkártya-olvasó berendezések visszavételéről

Jogtudor - 2006-11-29

2006. május 01-től az elektronikus bevallások és adatszolgáltatások benyújtása az „Ügyfélkapun” keresztül történik. A 2005. január 01-től bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózók- a 10 ezer legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezők - számára kiadott chipkártya-olvasó berendezések azonban ez év május 1-jétől nem használhatók.