Jogtudor

Eredmények megjelenítése 1741-től 1750-ig 1750 találatból.

VÁLTOZÁSOK AZ INTERNETES ADÓZÁSBAN

Jogtudor - 2006-10-20

Tájékoztató a 06180 jelű bejelentés és regisztrációs adatlapon teljesített adóhatósági regisztrációval rendelkező adózók 06082, 06582, 06084, illetve 06584 számú bevallásainak elektronikus úton történő benyújtásával kapcsolatban.

Adatközlés az APEH internetes honlapján

Jogtudor - 2006-10-18

Az adóhivatal a www.apeh.hu internetes honlapján – törvényi rendelkezés értelmében – az alábbi adatokat teszi közzé:

Az osztalékban részesülő, illetve a kifizető osztalékadó visszaigénylésének esetei

Jogtudor - 2006-10-17

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a Tao. törvényben előírt feltétel teljesülését követően - vagyis a külföldi osztalékban részesülő belföldi gazdasági társaságban legalább 25/20 %-os, két éven keresztül folyamatosan fennálló részesedése esetén - a kezességvállalás hiányában korábban a kifizető által levont, illetve nem pénzben történt juttatás esetén a kifizető által megfizetett osztalékadóra adó-visszatérítés kérhető.

Különleges beszámoló

Jogtudor - 2006-10-14

A 2000. évi C törvény VII. alapján minden gazdálkodónak működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót kell készítenie. Különleges esetekben a gazdálkodóra sajátos beszámolási kötelezettség hárul. Ilyen például az előtársasági időszak lezárása.

Minősített adózói kör

Jogtudor - 2006-10-13

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatóság 2006. január 01. hatállyal létrehozta a minősített adózói adatbázist.

Az önellenőrzési pótlék mentes önellenőrzés

Jogtudor - 2006-10-11

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti feltételek alapján lehetősége van az adózónak arra, hogy önellenőrzési pótlék mentesen helyesbítse adóját, illetve késedelmi pótlék mentes részletfizetést vegyen igénybe a 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja.

Elvárt jövedelem adójának elszámolása a társas vállalkozások esetében

Jogtudor - 2006-10-10

Az adó alapja az összes bevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével 2 százaléka, ha a társasági adóalap nem éri el ezt a mértéket. Ezen összeg 16 százaléka a fizetendő elvárt adó.

HÁZIPÉNZTÁR ADÓ

Jogtudor - 2006-10-08

A házipénztáradó alapja az átlagos napi készpénz záróegyenlegnek az a része, amely meghaladja az elismert pénzkészletet. Az elismert pénzkészlet az összes bevétel 0,8 százaléka, de legalább 300 ezer forint. Az adó mértéke az adóalap 20 százaléka.

Október 12-ig lehet nyilatkozni a minimálbérről

Jogtudor - 2006-10-05

A biztosított foglalkoztatója, valamint a foglalkoztatott biztosított – továbbá a társas vállalkozás és a társas vállalkozó, valamint az egyéni vállalkozó (ideértve az eva adózó  vállalkozót is) 2006. szeptember 01-től legalább 125.000.-Ft, 2007. január 01-től legalább 131.000.-Ft minimum járulékalap után köteles megfizetni a társadalombiztosítási, illetve az egyéni járulékot.

Minimum járulékalap,  minimum járulékfizetési kötelezettség.

Jogtudor - 2006-09-29

Jogtudor néven új rovatot indítunk.  Jogászok, jogi szakértők közreműködésével szeretnénk segíteni olvasóinknak abban, hogy az egyre terebélyesedő jogszabályi dzsungelben eligazodjanak. Első szakértőnk, Szabóné dr. Kis Zsuzsanna ügyvéd korábban évekig az APEH Hajdú-Bihar megyei igazgatóságának igazgatóhelyettese volt.