Szó szerint idézve

Eredmények megjelenítése 2341-től 2360-ig 2637 találatból.

In memoriam Kosáry Domokos - a miniszterelnök közleménye

Kosáry Domokos személyében a magyar történelem talán legellentmondásosabb századának egyik utolsó, nagy alakjától kényszerülünk most búcsút venni.

Nem kell vizitdíjat fizetni a nem kötelező védőoltások beadásánál!

 Helyreigazítás a MOK tájékoztatóról

A Magyar Orvosi Kamara 2007. október 30-án közzétett, a Webdoki honlapon ma is elérhető állásfoglalása az influenza elleni védőoltás finanszírozása kapcsán tévesen tájékoztatja az érintetteket. A Kamara állásfoglalása szerint azoknak, akinek az oltóanyag nem jár térítésmentesen, térítést is és vizitdíjat is kell fizetniük.

Tiszta és átlátható képviselői jövedelmek

Egyetlen forinttal sem fog többe kerülni a parlamenti képviselők fizetése az adófizetőknek, ugyanakkor semmilyen költségtérítést sem vehetnek majd fel számla nélkül, ha az Országgyűlés megszavazza a miniszterelnök javaslatát, amelynek célja, hogy átláthatóvá és ellenőrizhetővé tegye a képviselői juttatásokat.

Ellenzéki kétarcúság

A honvédelmi tárca 2008. évi költségvetési javaslata a parlamenti pártok között kialakult konszenzus teljesítésére épül.

A konszenzus két legfontosabb megállapítása, hogy a honvédelem össznemzeti ügy, továbbá, hogy az ország biztonságának garantálása mellett a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalása is össznemzeti érdek

Legjobb Munkahely Magyarországon : a debreceni Hőszolgáltató

Néhány gondolat a Legjobb Munkahely Magyarországon Felméréssel kapcsolatos szakanyagokhoz és médiaanyaghoz:

 

Magam is gondolkodtam, hogyan lehetünk - immár második alkalommal - a Legjobb Munkahely Magyarországon Felmérés győztesei.

Hatalmas magyar innovációs sikerek a világ legjelentősebb újdonság vásárán

November első hetében immáron ötvenkilencedik alkalommal rendezték meg Nürnbergben az IENA ( Ideen - Erfindungen - Naeuheiten ) nemzetközi találmányi kiállítást, ahol 34 országból több mint nyolcszáz új műszaki alkotást mutattak be. A magyar szereplést hatalmas siker koronázta, mert az IENA nagydíját Mikola Andor találmánya nyerte el, amely egy autóbuszba telepíthető veszélyes hulladék feldolgozó rendszer.

A Magyar Rektori Konferencia Állami Felsőoktatási Intézmények Bizottsága állásfoglalása a képzési hozzájárulásról

A Magyar Rektori Konferencia Állami Felsőoktatási Intézmények Bizottsága a Magyar Rektori Konferencia Elnöksége javaslatára állást foglalt a képzési hozzájárulásról:

 

A Magyar Rektori Konferencia Állami Felsőoktatási Intézmények Bizottsága a képzési hozzájárulást a felsőoktatási modernizációhoz szorosan illeszkedőnek tekinti. Helyesnek tartja, hogy a képzés költségeihez azok is hozzájáruljanak, akik annak hasznából részesülnek. A képzési hozzájárulásnak a felsőoktatási intézményeknél kell maradniuk, melyek így jobb színvonalú képzési szolgáltatásokat kínálnak, a magyar felsőoktatás megőrizheti magas minőségét, versenyképességét.

Hazájukért és a közéletért felelősséget érző hívők és nem hívők felhívása a Magyarországi Református Egyház vezetőihez

Meggyalázta az 1956-os forradalom emléknapját a Budapest Szabadság téri Református Egyházközség lelkésze, ifj. Hegedűs Lóránt. A gyülekezet temploma előtt október 23-án elmondott beszéde – amelyben trágár harsogással idézte a Magyar Gárda zászlaját nemrégen átkozódással „megáldó” lelkésztársa szavait is –, a magyar történelem leghitványabb pillanataira emlékeztetett. A lelkész szónoklatát egy nyíltan antiszemita tendenciájú felolvasás követte, amelynek szövegelemei személyes hozzájárulásával és közreműködésével kerültek műsorra.

NYÍLT LEVÉL AZ OKTATÁSI MINISZTERHEZ

Tisztelt Miniszter Úr!

 

    Az Ön által vezetett minisztérium az elmúlt hetekben a tankönyve(se)kre vonatkozó több jogszabályt sértett meg – a jelek szerint – tudatosan…

Orbán elutasítja Kósa nagykoaliciós ötletét 

Ha csak közvetve is, de Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, a Fidesz alelnöke az október 23-iki ünnepi beszédében a németországi nagykoalícióval példálózva, felvetette a nagypártok összefogásának lehetőségét, mint kiutat a jelenlegi súlyos válságból. Orbán Viktor hétfőn a Hír Tv-ben sugárzott interjúban elutasította ezt a megoldást, szerinte a választóktól kapott egyértelmű felhatalmazásra van szükség.

Az Egészségünkért a XXI. században Alapítvány bemutatja a „PASSZÍV DOHÁNYZÁS ÉS A VENDÁGLÁTÓ-IPARI EGYSÉGEK” című kötetét.

2007. október 24-én az Európai Parlament beszámolót fogadott el a dohányzás európai szintű szabályozásának kialakításáról. A Parlament többek között felhívja az Európai Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak, hogy azok két éven belül vezessenek be teljes közterületi dohányzási tilalmat, beleértve minden munkahelyet, éttermeket és más vendéglátó-ipari egységeket, minden közintézményt és tömegközlekedési járművet.

Nemzetközi projekt a 10-11. századi magyarok régészeti kutatására

    A Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz), a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémia régészeti intézetei (Budapest, Nyitra), valamint a Magyar Nemzeti Múzeum közös munkába kezdenek a 10-11. századi magyarországi régészeti emlékanyag kutatására. A projekt két fő célkitűzése a Kárpát-medencei pénzzel keltezett sírleletek teljes felgyűjtése (mintegy 100 sír) és a zempléni (Zemplín, Szlovákia) honfoglalás kori vezéri sír újrafeldolgozása.

MDF: Levél Dr. Takács Albert úr igazságügyi- és rendészeti miniszter részére

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Demokrata Fórum hosszú évek óta folytat következetes harcot a magyar közéletet behálózó korrupció ellen. Sajnos, a konkrét gyanús ügyek napvilágra kerülésekor váratnak magukra azok a határozott politikai lépések, amelyek valódi előrelépést jelentenének és amelyek megnyugtatnák a joggal háborgó, a Magyar Köztársaság intézményrendszeréből egyre kiábrándultabb választópolgárokat. A parlamenti pártok reakciói ugyanis továbbra sem afelé mutatnak, hogy érdemi változásokat előidéző intézkedések induljanak el a közeljövőben.

Közlemény

A Magyar Demokrata Fórum az egészségbiztosítási reformmal kapcsolatban intézett írásbeli kérdéseket a közelmúltban a szaktárcához. Az Egészségügyi Minisztérium a válaszadáson túl személyes egyeztetést kezdeményezett a párttal. Az MDF félti az országot a betegeket, a hazai egészségügyet a bizonytalanságtól, ezért elfogadták a meghívást, amelyen Dávid Ibolya, Csáky András és Pusztai Erzsébet vett részt.  A Magyar Demokrata Fórum elnöke és a szakpolitikusai ismertették a párt egészségbiztosítási reformmal kapcsolatos aggályait.

Az 1956-os magyar forradalom jelképe annak, hogy egy kis ország egy történelmi pillanatra a világ lelkiismerete lehet

Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegáció vezetőjének napirend előtti felszólalása az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

MDF:Az örökösödési illeték emelése bünteti a középosztályt

A Magyar Demokrata Fórum továbbra is a legigazságtalanabb adónem, a haláladó eltörlését szorgalmazza.

A Magyar Demokrata Fórum számára megdöbbentő, hogy az ország versenyképességének javítása érdekében tevékenykedő Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal ülésén Csillag István - az elvi szinten korábban adócsökkentés-párti egykori liberális gazdasági miniszter - az örökösödési illeték igazságossága, sőt, emelése mellett érvelt.

Társadalmi egészségbiztosítási és egészségügyi törvény tervezet.

A Korányi András Alapítvány által támogatott alkotóközösség – élve a jogalkotási törvényben foglalt közvetlen cselekvés lehetőségével ("Az állampolgárok - közvetlenül, illetőleg képviseleti szerveik útján - közreműködnek az életviszonyaikat érintő jogszabályok előkészítésében és megalkotásában")– a tudomány eredményeire alapozva elkészítette a társadalmi egészségbiztosítási és az egészségügyi törvény tervezetét.

Szén-dioxid semleges konferencia először

Magyarországon először rendeznek úgynevezett szén-dioxid semleges konferenciát október 25-én a Hotel Gellértben. A konferencia megrendezése különböző tényezők miatt közvetve szén-dioxid kibocsátáshoz vezet. A rendezvény szervezői ezt a többlet kibocsátást kompenzálják egy semlegesítő program keretében.

Civilvilág józan mértékkel - a jogalkotás tükrében!

Már megint megpróbálunk a "ló másik oldalára átesni". Jogi szabályozás, amit szinte lehetetlen betartani-ez nem lehet cél ma Magyarországon!

A kormány döntött a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény módosításáról

Az előrehozott öregségi nyugdíj feltételrendszerét teszik következetesebbé és a rövid távú finanszírozhatóságot kiszámíthatóbbá azok a nyugdíjtörvényt érintő kisebb módosítások, amelyekről a múlt héten döntött a kormány. Az Országgyűlésnek benyújtott javaslat megőrzi a nyugdíjminimumot és a résznyugdíjat, amelyet az 1997-es nyugdíjtörvény rendelkezései 2009. január 1-jével szüntettek volna meg.