Szó szerint idézve

Eredmények megjelenítése 2361-től 2380-ig 2637 találatból.

Nincs vége a parlagfű - szezonnak

2007. október 12-én Molnár Béla helyi országgyűlési képviselő a Parlament Környzetvédelmi Bizottságának tagja, Dr. Lánszki Imre ökológus-herbológus, civil szervezetek, angyalföldi Polgárőrség szervezete, a TV13 kerületi kábeltelevizió közreműködésével a parlagfű- mentesítési munkálatok utóellenőrzési bejárását szervezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleménye

    A Magyar Köztársaság Rendőrségének, a korábban meghatározott 45.000 fős létszámmal és a jóváhagyott struktúra alapján elkészült az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó rendőrségi szervezeti elemek állománytáblázata.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése MSZP Képviselőcsoportjának közleménye

Az MSZP Képviselőcsoportja az elmúlt napokban a Hajdú-bihari Hét jogszabálysértő megalapítása és működése miatt emelte fel szavát. Azt követeltük, hogy a törvénysértést és a megalapozatlan ráfordításokat szüntessék meg. Ehhez képest a sajtó útján értesültünk - nevét nem vállaló Önkormányzat nevében nyilatkozótól -, hogy igen a Hajdú-bihari Hét című hetilap megalapítására, létrehozására, működésére semmilyen közgyűlési határozat nem született.

Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter jó hírnév megsértése miatt polgári pert indít Orbán Viktor, a Fidesz-MPP elnöke ellen.

A pártelnök az elmúlt hetekben az uniós források felhasználása kapcsán több esetben alaptalanul vádaskodott és félrevezette a magyar közvéleményt. Ezzel egyúttal rossz színben tüntette fel hazánkat az Európai Unió közvéleménye és intézményrendszere előtt is.

Kósa több mint 140.000 forintot vett el minden egyes debreceni pedagógustól

Mint köztudomású, a „Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény 1 milliárd forintos támogatást biztosított az önkormányzati közoktatási intézményfenntartók számára abból a célból, hogy azok az óvodák, iskolák, kollégiumok, amelyek az intézményi minőség¬irányítási programjuk (IMIP) részeként már legalább egy-két éve, vagy minimum idén alkalmazotti vagy pedagógus teljesítményértékelési rendszert működtetnek, plusztámogatáshoz juthassanak. A plusztámogatást a pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésére kell fordítani.”

Fodor Gábor közleménye a HírTV Derdák Tibor elleni kampányáról

    A HírTV eljárása Derdák Tiborral szemben felháborít. Az SZDSZ állásfoglalásával egyetértek, kiváló embernek tartom, aki egész életét arra tette föl, hogy a leghátrányosabb helyzetű diákokon segítsen.

Polcz Alaine-re is emlékezünk a Hospice Világnapon

Az emberibb haldoklásért küzd a magyarországi hospice mozgalom. Csaknem húsz megemlékezés lesz a Hospice Világnap alkalmából a szenvedő betegekért.

A kultúra nem lehet alku tárgya, ennél többet ér!

Sztrájkolnak a Csokonai Színház technikai dolgozói! Újabb döfést kapott az amúgy is több sebből vérző debreceni kultúra egyik részterülete, a színház. Az utóbbi időszak a színház csődjétől volt hangos! Hiába az önkormányzati biztos, a csőd közeli helyzet állandósulni látszik. A sztrájk csak a felszín, előre jelzi azokat a problémákat, amelyek a mélyben vannak!

Liberális igen a tisztább közéletet célzó javaslatokra

A liberális párt, mely februárban kezdeményezője volt a képviselői összeférhetetlenség szigorúbb és egyértelmű szabályozásának, egyetért Gyurcsány Ferenc átláthatóbb és tisztább közélet megteremtését célzó javaslataival, így azzal a törekvéssel is, hogy a következő országos választástól a parlamenti mandátum ne legyen összeférhető polgármesteri megbízatással, illetve gazdasági társaság irányításával.

Tarlós István levele Gyurcsány Ferencnek

Gyurcsány Ferenc Úr részére

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ön 2006 nyarán Demszky Gábor főpolgármester kíséretében látogatást tett a Római parton és nagy nyilvánosság előtt ígéretet tett az új árvízvédelmi műtárgy (gát) megépítésére (bár tudom, ez nem az Ön kötelessége volt).

Gyurcsány Ferenc beszéde rendkívüli sajtótájékoztatóján a Parlamentben

Nyolc éve politizálok, négy éve vagyok a kormány tagja, három éve annak vezetője. Sikerben és kudarcban egyaránt volt részem, eredmények mellett voltak hibáim és tévedéseim is.  És mi a legfontosabb tanulság? Az, hogy a legnagyobb hibák rossz kompromisszumokból, bátortalan féligazságokból és önfelmentő némaságból erednek. Mindezek révén pedig, ha nem vigyázunk, végül magunk is olyanná válunk, mint a rendszer, amit eredetileg még meg akartunk változtatni. Nem akarok ebbe a sorba beállni.

Az SZDSZ Ügyvivő Testületének közleménye

Az SZDSZ Ügyvivő Testülete a pártfinanszírozás rendezése, a politikai ifjúsági szervezetek finanszírozása és gazdálkodása, továbbá a kistérségi fejlesztéseket segítő hálózatok rendbetétele ügyében az alábbi határozatokat hozta:

Újjáalakult a Hajdú-Bihar Megyei Vidéképítő Agrárkollégium

Hazánkban, elsősorban a ciklusonként történő koncepcióváltás következtében, nem fogalmazódott meg a nemzeti érdekeket valóban tükröző agrárstratégia, s a különböző belső erők és világgazdasági hatások által befolyásolva, sokszor irányíthatatlanul sodródunk. Ennek következtében egyre jobban érzékelhető az ágazat társadalmi presztizsvesztése. Évente húszezer fővel csökken a gazdatársadalom, a jövedelmezőség messze a többi ágazat alatt van.

A magyar fogyasztók védelme a mobilszolgáltatókkal szemben

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoportja a mai ülésén a mobilkommunikációval kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozott. A munkacsoport áttekintette az érintett területet, és arra a megállapításra jutott, hogy a fogyasztók kiszolgálása és tájékoztatása nem felel meg minden esetben a fogyasztói érdekeknek és a jogszabályi előírásoknak, a mobilszolgáltatók sokszor nem járnak el a tőlük elvárható módon.

Füstirtók: Nyíltan szabotálják a nemdohányzók egészségét védő törvény betartatását a megtorlástól tartó ÁNTSZ-ek és a munkavédelmi felügyelőségek.

Közel öt hónapja az égvilágon senki nem ellenőrzi a dohányzóhelyek kijelölését és a tiltott dohányzást Magyarországon. Az ÁNTSZ-esek szerint jogszabályi változások miatt 2007-ben már az Országos Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség (OMMF) az illetékes, utóbbi hatóság szerint viszont szó sincsen erről. Így aztán az országgyűlési képviselők is akkor szeghetik meg a dohányzási előírásokat amikor úri kedvük tartja.

Nacionalizmusra nem nacionalizmus a válasz A magyar-szlovák történelmi megbékélésnek nincs alternatívája

    Az Európai Unió 50 éves története a népek, a népcsoportok közötti megbékélés története. A mostani vita is mutatja, hogy az újonnan jött népek példát vehetnének az unió régi tagjairól, ahol évszázados sérelmeket, konfliktusokat oldottak fel és oldottak meg: németek és franciák, olaszok és osztrákok, hollandok és németek, németek és dánok, németek és belgák között. Úgy tudtak jövőt építeni, hogy minden nép önvizsgálatot tartott, s ha kellett, bocsánatot kért. A másik nép, vagy saját kisebbségei ellen elkövetett bűnökért, sérelmekért.

Elnök vagy király?

A kérdés túlzó, de nem indokolatlan. Sólyom László sorozatos gesztusai, szemünk előtt kibomló elnöki szerepfölfogása, sajátos ön- és legitimitástudata indokolja, hogy föltegyem. Ezek mintha már egy prezidenciális, mi több, egy monarchikus államfő megnyilvánulásai volnának, semmint a parlamentáris köztársaság elnökéé. Sólyom mindinkább úgy viselkedik, mintha nem az őt megválasztó parlamenti pártoktól kapott volna mandátumot, hanem "alulról": a néptől, netán "fölülről" - ki tudja, honnan.

Orbán Viktor a CDI római ülésén

A Kereszténydemokrata Internacionálé  római vezetőségi ülésén tisztújítást tartott. A szervezet elnökévé Pier Ferdinand Casini egykori olasz házelnököt, társelnökévé pedig Vicente Fox korábbi mexikói elnököt választotta meg. A tisztújítás során Orbán Viktort, a Fidesz elnökét újraválasztották a Kereszténydemokrata Internacionálé alelnökévé.

Orbán Viktor a Kereszténydemokrata Internacionálé ülésén

Orbán Viktor, a Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) alelnökeként részt vesz a szervezet Rómában rendezett elnökségi és vezetőségi ülésén. Az ülésre a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség határozati javaslatot nyújtott be Politikai foglyok és a demokratikus átalakulás Kubában címmel, amelyről a CDI a mai nap dönt.

Olajos Péter levele Benita Ferrero-Waldnerhez a kárpátaljai kisebbségi oktatás diszkriminációjáról

Olajos Péter európai parlamenti képviselő levélben fordult Benita Ferrero-Waldnerhez, a külkapcsolatokért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos asszonyhoz, hogy felhívja a figyelmét a kárpátaljai magyarságot érintő új oktatáspolitikai problémára.